Kerst gezinsvieringen!

24 december 2019 18:00 t/m 24 december 2019
geloofsgemeenschap: Algemeengeloofsgemeenschap: Aloysiusgeloofsgemeenschap: Jacobus
Locatie: Jacobusgemeenschap, Oranjekapel, Amsterdamsestraatweg 441A | Aloysiuskerk, Adriaen van Ostadelaan 2

Gezinsviering in de Jacobusgemeenschap

Op 24 december om 18.00 uur vieren wij Kerst! Het kinderkoor onder begeleiding van Melde van Kijk, zal die dag nieuwe en bekende kerst liederen zingen.
Zing je mee? Meld je aan bij: meldevandijk@gmail.com o.v.v. Kerstkoor, met naam school, kind, groep en naam en telefoonnummer van een ouder. Je ontvangt de kerstliedjes per e-mail en je krijgt een mapje met de liedjes bij de eerste repetitie.
Iedereen is van harte welkom om 18.00 uur. Na de viering is er chocolademelk, kerstbrood, koffie en thee en de gelegenheid om elkaar te ontmoeten!
Adres: Oranjekapel, Amsterdamsestraatweg 441A.

Kerstspel met herders en engelen in de Aloysiuskerk

Op dinsdag 24 december om 18.00 uur voert het kinderkoor in de Aloysiuskerk het jaarlijkse Kerstspel op. Zondag 5 januari om 9.30 uur spelen we het Driekoningenspel. De repetities zijn al in volle gang, op maandag van 16.30 uur tot 17.30 uur in de Aloysiuskerk. Informatie bij Annette de Groot, tel. 030-2541243, e-mail: amg.de.groot@gmail.com Die dag zelf vindt ook plaats het Kindje wiegen om 15.00 uur en niet om 16.00 uur zoals in Tussentijds vermeld is.
Adres: Adriaen van Ostadelaan 2