Jonge hemelbestormers over hoop en toekomst

24 september 2020 20:00 t/m 24 september 2020 21:30
geloofsgemeenschap: Dominicus
Locatie: refter Dominicuskerk, Palestrinastraat 1

Het Huis van Dominicus gaat maandelijks in gesprek met aankomende theologen over hun inspiratie en hun roeping, hun verlangen en hun ambitie. Anne-karien Damen en Robert Jan Nijland vertellen wat het thema Hoop en Toekomst voor hen betekent. Anne-karien werkt als drugspastor in Amsterdam. Daarnaast is ze voorganger bij Abrona en betrokken bij de organisatie van de kleuterkerk in Doorn. Robert Jan studeert aan de Hogeschool Windesheim en werd in 2019 genomineerd als jonge theoloog des vaderlands. Hij is jongerenwerker in Amsterdam en mede-oprichter van het Faith Café in Lelystad. Na deze verhalen is er een gesprek met de zaal onder leiding van theoloog Erik Borgman.

Vervolg: laatste donderdag van de maand
Toegang: gratis
Aanmelden: info@huisvandominicus.nl of tel. 030-2935245 (werkdagen 9.00-12.00 uur)

Flyer Jonge Hemelbestormers 24 september 2020 (PDF)