Iconenwijding in de Johannes-Bernardus

20 november 2022 10:15 t/m 20 november 2022
geloofsgemeenschap: Algemeengeloofsgemeenschap: Johannes-Bernardus
Locatie: Johannes-Bernarduskerk, Oranje Nassaulaan 2 Utrecht.

Een icoon is een levendig hulpmiddel bij het gebed. Al mediterend bij een icoon komt men op een bijzondere manier in contact met de afgebeelde Heilige, met Christus zelf, of met het feest dat op de icoon is weergegeven. Heeft u onlangs een icoon gekocht of gekregen, of misschien zelf geschilderd, en wilt u deze icoon laten wijden? Dat kan. Op zondag 20 november vindt in de Johannes-Bernarduskerk om 10.30 uur een iconenwijding plaats. Dit gebeurt aan het begin bij de Byzantijnse liturgie, zoals die gevierd wordt in de RK gemeenschap Wladimirskaja. De wijding geschiedt door gebed, gezang, bewieroking en zegening. Als u een of meer eigen iconen wilt laten wijden, kunt u deze meenemen naar de viering van Wladimirskaja. U geeft ze dan voor de aanvang van de viering aan de acoliet (uiterlijk om 10.15 uur), die ze een mooie plaats geeft. Na de liturgie reikt de priester de gewijde iconen weer aan de eigenaren uit.

* Foto: Iconenwijding Kampen 2022. Copyright 2018 – Liesbeth’s Iconen

Meer agendapunten