Gulden Mis

18 december 2019 19:00 t/m 18 december 2019
geloofsgemeenschap: Catharina
Locatie: Sint Catharinakathedraal, Lange Nieuwstraat 36

Naar aloude gewoonte zal in de St. Catharinakathedraal de zogenaamde Gulden Mis (Missa Aurea) worden gevierd en wel op woensdagavond 18 december om 19.00 uur. Hiermee wordt de speciale votiefmis aangeduid die wordt opgedragen op een woensdag in de Advent. Tijdens deze mis wordt in het bijzonder stil gestaan bij de blijde verwachting van Maria. De kathedraal zal voor de gelegenheid met veel kaarsen worden verlicht. Het zijn de spreekwoordelijke donkere dagen voor Kerstmis en we zien uit naar de komst van het Licht van de wereld. Over dat licht hebben ook de oude profeten ons verteld. Aan het einde van de viering zullen alle aanwezigen uitgenodigd worden om met een kaars in hun hand naar de kerststal te komen die dan ook zal worden gezegend.

U wordt van harte voor deze viering uitgenodigd om de directe voorbereiding op Kerstmis met ons te komen vieren. En dat alles in een donkere kerk, bij enkel kaarslicht. Dat werkt sfeervol, meditatief en verstillend.