Gespreksgroep ‘Stil bij bestaan’

15 januari 2024 10:30 t/m 15 januari 2024 12:00
geloofsgemeenschap: Algemeengeloofsgemeenschap: Wederkomst des Heren
Locatie: Bij Bosshardt Kanaleneiland, Marco Pololaan 10

U bent weer welkom bij de maandelijkse gesprekgroep waarin we samen nadenken over de dingen die in ons leven belangrijk zijn. Het gesprek wordt steeds gestart vanuit een tekst uit de Bijbel die gelezen wordt. De eerstvolgende bijeenkomst is op maandag 15 januari a.s. Het wordt begeleid door pastor Koos Smits. Het gesprek houden we van 10.30 -12.00 uur, Marco Pololaan 10. Bij Bosshardt Kanaleneiland, PKN pioniersplek ‘De Haven’ en de RK geloofsgemeenschap Wederkomst des Heren organiseren deze gesprekskring. Meld je even aan: jesca.van.barneveld@legerdesheils.nl of tel. 06-11406036.