Extra kerstviering van de Augustinusgemeenschap op Tweede Kerstdag

26 december 2020 09:30 t/m 26 december 2020
geloofsgemeenschap: Augustinus
Locatie: Aloysiuskerk, Adriaen van Ostadelaan 2

Dit jaar zijn er veel minder kerstvieringen dan anders. Dit terwijl veel gelovigen juist de behoefte hebben om met Kerstmis een Eucharistieviering mee te maken. Vandaar dat de Augustinusgemeenschap gezocht heeft naar de mogelijkheid van een extra viering. Die mogelijkheid is gevonden op Tweede Kerstdag, om 9.30 uur in de St. Aloysiuskerk. Pater Martijn Schrama osa is celebrant, Paul van der Woude (orgel) verzorgt de muzikale begeleiding samen met twee cantores. De lezingen van Eerste Kerstdag zullen worden gevolgd. Als u deze mis wilt bijwonen, is het verplicht dat u zich vooraf aanmeldt. Als u komt zonder dat u zich heeft opgegeven, loopt u het risico dat u de mis niet kunt bijwonen, namelijk wanneer er al 30 kerkgangers zijn. U kunt zich tot 24 december aanmelden door te mailen naar augustinusberaad@katholiekutrecht.nl. Wilt u bij de mis uw mondkapje opzetten? De mis is ook online te volgen via YouTube, zie hiervoor onder zoeknaam Katholiek Utrecht.