Everard Meysterdag

geloofsgemeenschap: Dominicus

Dominicusklooster wordt kunstwerkplaats

In het voormalige Dominicusklooster in de Utrechtse wijk Oog in Al is nog steeds een plaats van gebed en bezinning en een plaats waar wordt gewerkt en waar allerlei activiteiten worden georganiseerd. De Stichting Vrienden van de Dominicus die deze activiteiten organiseert vertaalt dit kloosterlijke ora et labora als ‘rust en rumoer’. Op de vierde Everard Meysterdag, genoemd naar zeventiende-eeuwse jonker die zijn buitenplaats Oog in Al noemde, verandert de Dominicus in een kunstwerkplaats.

Vier kunstenaars/docenten geven ’s morgens (9.30-12.30 uur) en ’s middags (13.30-16.30 uur) workshops: Rob Meijer tekenen en schilderen, Minke van der Vlerk vilt bewerken, Anita Rovers keramiek maken en Wil Brakkee beeldhouwen.

Iedereen is welkom om het hele complex te bekijken. De bekende historicus dr. Ton van Schaikl, woonachtig in Oog in Al, geeft rondleidingen om 10.30 en om 15.00 uur.

Workshops: 9.30-12.30 en 13.30-16.30 uur

Kosten workshop: €25,– (twee workshops €40,–), incl. materiaal

Aanmelding workshops vóór 13 september: info@denieuwedominicus.nl

Rondleidingen gratis