Erasmus: Dwarsdenker

19 februari 2022 13:30 t/m 15:00
geloofsgemeenschap: Algemeengeloofsgemeenschap: Aloysiusgeloofsgemeenschap: Augustinus
Locatie: Aloysiuskerk

Erasmus. Een beroemde Nederlander. Iedereen kent zijn naam. Zijn portret stond zelfs jarenlang op een briefje van 100 gulden. Maar wat weten nog van hem? Sommigen hebben nog zijn Lof der Zotheid gelezen, maar het meeste van Erasmus blijft in onze tijd ongelezen. Dat is jammer, omdat deze Nederlandse humanist ons nog steeds veel te zeggen heeft. Al was het maar zijn roep om tolerantie. Deze roep klonk in zijn tijd – de periode van de Reformatie – net zo indringend als in onze woelige tijden.

In deze Pro Deo-bijeenkomst hopen we Erasmus wat beter te leren kennen. We doen dat aan de hand van de recente en veel geprezen biografie van Erasmus door Sandra Langereis.

Erasmus was een Augustijn. Wat betekende dit voor hem? Hoe werd in de 15de eeuw de idealen van Augustinus in praktijk gebracht en wat zou Augustinus hier zelf van gevonden hebben? Ook staan we stil bij enkele centrale ideeën die een belangrijke rol spelen in Erasmus oeuvre. Martijn Schrama zal hierbij een verbinding leggen met enkele ideeën van Augustinus. Zijn er overeenkomsten? Zijn er verschillen? Wat kunnen we hieruit leren?

En als we iets van Erasmus zelf willen lezen, welk werk moeten we dan kiezen?

De muzikale omlijsting van deze bijeenkomst is in handen van Caspar Becx en Mangalam Wesseling.

Van tevoren aanmelden is niet nodig. Maximaal aantal deelnemers: 50.