Eerste communieviering

geloofsgemeenschap: Aloysiusgeloofsgemeenschap: Paulus

Met twee eerste communievieringen op 8 april begint een reeks vieringen waarin in verschillende kerken kinderen voor de eerste keer aansluiten aan de tafel van de Heer. In de Aloysiuskerk (op die dag 10.30 uur!) gaan 15 jongens en meisjes uit de geloofsgemeenschappen Aloysius en Salvator de eerste communie ontvangen. In de Pauluskerk (zoals altijd 10.30 uur) zijn dat er 6. Op 22 april zijn er eerste communievieringen in de Dominicuskerk en de Johannes-Bernarduskerk. Eind juni zal er door de Engelssprekende gemeenschap eerste communie worden gevierd in de Catharinakathedraal.