Diocesane Gezinsdag ‘Symfonie van gebed’

28 september 2024 10:30 t/m 28 september 2024 15:30
geloofsgemeenschap: Algemeen
Locatie: Nicolaaskerk, Kerkstraat 19, Baarn

In 2025 viert de Rooms-Katholieke Kerk een Jubeljaar. Het thema van dat jaar is ‘Pelgrims van hoop’. Voorafgaand aan dat jaar heeft het Vaticaan 2024 uitgeroepen tot Jaar van het gebed. In het kader van dat voorbereidingsjaar wordt er op zaterdag 28 september een Diocesane Gezinsdag georganiseerd met als thema ‘Symfonie van gebed’.

De Gezinsdag begint om 10.30 uur met een opening en korte introductie in de Nicolaaskerk te Baarn (Kerkstraat 19). Daarna worden de gezinnen uitgenodigd om op ontdekkingstocht te gaan langs verschillende ‘gebedsstations’. Bij elk station krijgen ze uitleg over een bepaalde vorm van gebed: rozenkrans, muziek, kunst, de Bijbel, schrijven/lezen en gebed door werk. Na deze ontdekkingstocht is er een verzorgde lunch met tijd voor ontmoeting en uitwisseling. Tijdens de lunch kunnen gezinnen zich inschrijven voor de twee workshoprondes die daarna zullen plaatsvinden.

In de workshoprondes gaan de gezinnen samen op een creatieve en actieve manier aan de slag met het gekozen ‘gebedsstation’. Om 15.00 uur is er een gebedsviering in de Nicolaaskerk met uitstelling van het Allerheiligst Sacrament. Tijdens deze viering is er ook de mogelijkheid om als gezin een speciale zegen te ontvangen. Rond 15.30 uur wordt de dag gezamenlijk afgesloten met een drankje.

Er is gekozen om geen apart ouder- of kinderprogramma te maken, zodat het ook een uitje is voor het hele gezin en zodat gezinnen ook samen kunnen nadenken over hoe ze thuis het gebed meer of anders vorm willen geven.

Aanmelden graag vóór vrijdag 20 september via het aanmeldingsformulier.

De kosten voor deze dag zijn € 25 per gezin. Dit bedrag kunt u overmaken op IBAN NL03 ABNA 0812 0067 12 t.n.v. RK AARTSBISDOM UTRECHT o.v.v. Gezinsdag 2024 + naam.

Met vragen en/of voor meer informatie kunt u contact opnemen met Elise Bangma, e-mail: bangma@aartsbisdom.nl.

Overzicht programma

  • 10.30 uur Opening en introductie (Nicolaaskerk, Kerkstraat 19 Baarn)
  • 11.00 uur Ontdekkingstocht langs ‘gebedsstations’
  • 12.15 uur Verzorgde lunch
  • 13.30 uur Workshopronde 1
  • 14.15 uur Workshopronde 2
  • 15.00 uur Gebedsviering met uitstelling Allerheiligste en gezinszegen
  • 15.30 uur Gezamenlijke afsluiting met drankje

Klik hier voor de flyer