(Digitale) bijeenkomsten van bezinning en gebed in de 40-dagentijd

19 februari 2021 t/m 2 april 2021
geloofsgemeenschap: Jacobusgeloofsgemeenschap: Nicolaas-Monica / Jacobus
Locatie: Jacobusgemeenschap, online

In de afgelopen jaren hadden we de mooie gewoonte om op de vrijdagen in de veertigdagentijd (RK: vastenperiode) bij elkaar te komen voor een moment van bezinning en gebed. Daarna werd gezamenlijk een eenvoudige maaltijd gebruikt van brood en soep. Hetgeen we uitspaarden door niet te hoeven koken werd geschonken aan het goede doel. Deze bijeenkomsten werden door steeds meer mensen van Kerk op Zuilen bezocht en samen met onze broeders en zusters van de RK Gemeenschap georganiseerd. Vorig jaar waren we met deze bijeenkomsten gestart toen we tussentijds ruw werden onderbroken door de Coronacrisis die nu nog steeds voortduurt.

De Coronacrisis gooit ook dit jaar roet in het eten wat betreft fysieke samenkomsten in de kapel. Toch willen we in de komende veertigdagentijd vorm geven aan verbondenheid met elkaar en met degenen die onze steun nodig hebben. De bedoeling is als volgt: op de vrijdagavonden (18.00 uur) zal een korte online bijeenkomst worden belegd, op dezelfde manier als waarop nu het koffiedrinken na de diensten ook plaats vindt.

De bijeenkomsten bestaan uit een lezing volgens het leesrooster en kunnen verder bijvoorbeeld  bestaan uit een bezinnende tekst, een gebed en/of een lied. De exacte opbouw wordt wekelijks bepaald door degene die de bijeenkomst voor de betreffende vrijdag heeft voorbereidt. Om ook in de maaltijd de verbondenheid uit te drukken zal er per week een recept worden aangereikt voor een eenvoudige (soep)maaltijd die thuis kan worden bereidt en gebruikt.  Alleen of in kleine kring.

Hebt u belangstelling voor vastenvrijdagen in deze vorm, stuur een e-mail naar Klasien Knol: klasienknol@gmail.com. U krijgt dan een link per e-mail toegestuurd om deel te kunnen nemen aan de bijeenkomst. Ook krijgt u dan verdere informatie en instructies.

Op de website van Kerk op Zuilen wordt een document geplaatst waarop de lezingen van de gehele periode en alle recepten vermeld staan. Wilt u deze per e-mail ontvangen? Stuur dan een berichtje naar: scriba@kerkopzuilen.nl