Denken in de Driehoek: ‘Ik voel dus ik ben’

Thema: ‘Haat en woede in onze samenleving’

De reeks publiekslezingen Denken in de Driehoek heeft als jaarthema ‘Ik voel dus ik ben’. Deze lezingen liggen op het snijvlak van maatschappij, religie en cultuur.
Op woensdag 5 juni vindt in De Driehoek een lezing- en discussieavond plaats over ‘Haat en woede’. Te gast zijn de religiewetenschappers Lucien van Liere en Joas Wagemakers. Zij gaan in op de relatie tussen haat, woede, geweld en religie. Verontwaardigd zijn we allemaal wel eens. Soms heeft dat louter betrekking op onszelf als individu, maar soms ook zijn we boos vanwege zoveel onrecht en ongelijkheid in de wereld. Is er zoiets als gerechtvaardigde woede? Wanneer slaat woede om naar haat? Hoe hangen woede en haat samen met geweld, en wat heeft dat (soms) te maken met religie? Denken in de Driehoek organiseert deze lezing in samenwerking met het Utrecht Religie Forum. Er is ruim gelegenheid om van gedachten te wisselen en vragen te stellen. De discussie wordt geleid door religiewetenschapper Nella van den Brandt.

Joas Wagemakers is islamoloog en als universitair hoofddocent werkzaam bij de afdeling Filosofie en Religiewetenschappen van de Universiteit Utrecht. Zijn onderzoek richt zich voornamelijk op islamisme in het Midden-Oosten, waarover hij veelvuldig heeft gepubliceerd.

Lucien van Liere is religiewetenschapper en filosoof en werkt als universitair hoofddocent aan de Universiteit Utrecht. Hij doet onderzoek naar religie, geweld en identiteitsvorming.

Het Utrecht Religie Forum is onderdeel van het departement Filosofie en Religiewetenschap van de Universiteit Utrecht. Het URF is in 2016 opgericht om de kennis die aanwezig is binnen de vakgroepen Religiewetenschappen, en Islam en Arabisch, van de Universiteit Utrecht, te delen met een breed publiek. Het streven is om tegemoet te komen aan de maatschappelijke vraag naar meer diepgang en achtergrond in actuele discussies die spelen omtrent religie in onze samenleving. Het URF organiseert daarom regelmatig lezingen, debatavonden en boekpresentaties.

Denken in de Driehoek is een serie publiekslezingen met open discussie. Jaarlijks organiseert de bijzondere leerstoel oude katholieke kerkstructuren (Universiteit Utrecht) deze serie samen met de oud-katholieke Gertrudiskathedraal in de Utrechtse binnenstad. De onderwerpen liggen op het snijvlak van religie, cultuur en maatschappij.
De avonden staan open voor iedereen en worden gratis aangeboden in het zalencentrum In de Driehoek, pal naast de kathedraal aan het Willemsplantsoen.

Zaal open en koffie vanaf 19.30 uur. De discussie wordt om 21:30 uur afgerond. Daarna is gelegenheid om na te praten en de sprekers te ontmoeten bij de borrel.

Toegang vrij, aanmelden is niet nodig.

Voor informatie kunt u mailen naar: DenkenInDeDriehoek@gmail.com