Denken in de Driehoek: Gender, seksualiteit en ras

15 mei 2024 19:30 t/m 15 mei 2024 21:30
geloofsgemeenschap: Algemeen
Locatie: In de Driehoek, Willemsplantsoen 1c, vlakbij Utrecht CS

Denken in de Driehoek neemt in 2024 met het thema ‘Niet normaal!’ een aantal onderwerpen onder de loep waar spanning op staat. Want wat normaal is, is vaak net zo vanzelfsprekend als onzichtbaar. Pas als het ergens gaat schuren wordt duidelijk dat veel toch niet normaal is. Of niet voor iedereen. Deze avonden nodigen je uit om na te denken over wat je zelf normaal vindt – en waarom.

De laatste avond van de lezingenserie richt zich op de vraag: Wat hebben gender, seksualiteit en ras met religieverlating te maken? Zowel religie als religieverlating bestaan uit alledaagse, lichamelijke ervaringen die zijn ingebed in sociale en intieme relaties. Deze ervaringen zijn onlosmakelijk verbonden met gender, seksualiteit en ras. Religiewetenschapper Nella van den Brandt bespreekt levensverhalen van vrouwen die hun geloof verliezen en/of hun religieuze gemeenschap verlaten, en hoe hun ervaringen onlosmakelijk zijn verbonden met gegenderde verwachtingen, onbetamelijke seksualiteit en racisme.


Nella van den Brandt is senior onderzoeker religie, gender en diversiteit. In april 2024 heeft ze haar 2022-2024 Marie Skłodowska-Curie-onderzoek aan Coventry University (VK) afgerond naar levensverhalen van vrouwen die religie verlaten. Per mei 2024 start ze aan de KU Leuven met onderzoek naar het alledaagse leven van interreligieuze romantische koppels. (fotograaf: Mandip Singh Seehra).

* Foto: https://volzin.nl/auteur/nella-van-den-brandt/