Dag van het Jodendom

geloofsgemeenschap: Algemeen

Al verschillende jaren wordt in ons land in alle bisdommen de Dag van het Jodendom gehouden: een dag waarop katholieken stilstaan bij hun oudste broeders en zusters, met wie de Allerhoogste als eerst een Verbond aanging dat nooit verbroken is. Dat eerste Verbond is het fundament van het tweede Verbond in Christus.
Na eeuwen van verwijdering, antisemitisme en vervolging die mede tot het dieptepunt van de Holocaust hebben geleid, heeft het Tweede Vaticaans Concilie daar afstand van genomen en begonnen aan een nieuwe positieve relatie met het Jodendom. De Dag van het Jodendom is daar een van de tekenen van. Als thema is dit jaar gekozen: ‘Lernen’ dat wil zeggen het samen lezen en bespreken van teksten uit het eerste (Oude) Testament en de commentaren daarop, zoals dat eeuwenlang gebeurt, waar wij veel van kunnen leren. De Dag van het Jodendom zal in ons bisdom gehouden worden op zondag 27 januari in het gastvrije Seminarie Redemptoris Mater, Blankenberg 1 te Cadier en Keer.

Programma:
– Vanaf 14.00 uur: Ontvangst met koffie en thee.
– 14.30 uur: Welkom en aansluitend een voordracht door dhr. Jochanan Belinfante uit Venlo, voormalig voorzanger van de Synagoge te Tilburg, met als titel ‘Is lernen leren?’ Aansluitend gelegenheid tot vragen stellen en korte pauze.
– 16.00 uur: ‘Heilige Schrift samen lezen en overwegen ‘Wat zeg het aan mij?’ door rector Stanislaw Kielek van het seminarie. Aansluitend gelegenheid tot vragen stellen.
– 16.45 uur: Korte film over het concert ‘Het lijden van de Onschuldigen’, afgelopen zomer in Berlijn.
– 17.15 uur: Diner, aangeboden door de seminariegemeenschap.
– ± 19.00 uur: Einde

U bent van harte welkom op deze dag, waar u kennis kunt maken met het ‘lernen’, dat in het Jodendom hoog staat aangeschreven en met de gemeenschap, die vanaf het begin een nauwe band met het Jodendom heeft. In verband met de noodzakelijke voorbereiding wordt u vriendelijk verzocht zich van tevoren aan te melden, tot uiterlijk 20 januari 2019, bij mw. M. Rademaker bij voorkeur via de volgende link https://www.formdesk.com/ipal/dag-van-het-jodendom-2019. Op het einde van de dag kunt u een vrije gave achterlaten bij de uitgang.
Van harte hopen wij velen van u te mogen begroeten.