Concert Rex et Regina

geloofsgemeenschap: Dominicus

Op zondag 12 mei vindt om 16.00 uur in de Dominicuskerk in Utrecht een bijzonder concert plaats getiteld Rex et Regina. De vier leden van het ensemble Joli Cuer zingen, staand rond een koorboek of stemboekje, net zoals dat in de vijftiende en zestiende eeuw gebeurde. Ze zingen over koningen en koninginnen.
Koningen en koninginnen traden vaak op als mecenas van componisten en uitvoerend musici. Ze werden geëerd met muzikale lofdichten en smeekbedes om het land te beschermen. Dat was immers hun taak. Maar ook hun persoonlijk leven en emoties als rouw, liefdesverdriet, zorg om nakomelingen werden door componisten verwerkt in schitterende muziekstukken.
Joli coeur zingt liederen over koningin Dido van Carthago, koning Frans I van Frankrijk, koning Hendrik VIII van Engeland, Anna van Bretagne, maar ook de Bijbelse koning David, Christus Koning, Maria als Hemelse Koningin en de Drie Koningen. De liederen worden afgewisseld met teksten van @realDonaldTrump, Machiavelli, Shakespeare en Erasmus.

Joli Cuer bestaat uit Monique Janssens (Superius), Ed Mos, Wim Sangster (Altus en Tenor) en Raphael Rijntjes (Bassus). Website: jolicuer.webs.com

Kosten: €7 (incl. consumptie).