Chrismamis

De jaarlijkse Chrismamis voor het Aartsbisdom Utrecht vindt plaats op woensdag 28 maart in de Onze Lieve Vrouwekerk te Apeldoorn (Hoofdstraat 18, aanvang: 19.00 uur). De Chrismamis is een viering voor het gehele bisdom. Tijdens deze Eucharistieviering vindt de zegening plaats van de olie voor de zieken en geloofsleerlingen, alsook de wijding van het Chrisma voor het doopsel, het vormsel, de priesterwijding en de consecratie van kerken en altaren. Ook vernieuwen de priesters hun wijdingsbeloften.