Chrismamis 2024

27 maart 2024 19:00 t/m 27 maart 2024
geloofsgemeenschap: Algemeen
Locatie: Onze Lieve Vrouwekerk, Hoofdstraat 18, Apeldoorn

Onze aartsbisschop, kardinaal Eijk, nodig iedereen van harte uit voor de jaarlijkse Chrismamis te Apeldoorn die dit jaar op woensdag 27 maart in de Onze Lieve Vrouwekerk te Apeldoorn (Hoofdstraat 18) gevierd zal worden.

De Chrismamis is een viering voor het gehele bisdom. Het is een hoogtepunt in het kerkelijk jaar, ook omdat vanuit vele parochies en locaties vertegenwoordigers aanwezig zijn. Tijdens deze Eucharistieviering vindt de zegening plaats van de olie voor de zieken alsook die voor de geloofsleerlingen. Daarna wordt het Chrisma gewijd dat voornamelijk gebruikt wordt bij het doopsel, het vormsel en de priesterwijding. Ook vernieuwen de priesters hun wijdingsbeloften.