Chrismamis

geloofsgemeenschap: Algemeen

Onze aartsbisschop, kardinaal Eijk, nodig iedereen van harte uit voor de jaarlijkse Chrismamis te Apeldoorn die dit jaar op woensdag 17 april gevierd zal worden. Wij hopen dat er vanuit uw parochies(s) een mooie delegatie aanwezig zal zijn, waaronder ook weer nieuwe en jonge mensen die door u meegenomen zullen worden. Dit jaar zal er een gelegenheidskoor van jongeren afkomstig uit diverse plaatsen van ons bisdom zingen. Onze Lieve Vrouwekerk, Hoofdstraat 18 te Apeldoorn.