Choir Festival 

geloofsgemeenschap: Algemeen

Het Choir Festival zal op zaterdag 22 juni in Domkerk gehouden worden. Het thema: “Laten wij God naderen met een loflied, hem toejuichen met gezang” (Psalm 95:2).

Het Choir Festival biedt een platform voor christenen om de interculturele dialoog en culturele uitwisseling tussen de verschillende plaatsen, groepen en landen te ondersteunen. Muziek is een universele taal die culturele grenzen overschrijdt en mensen verenigt.

Doel is: God te loven en te danken. Dank U, God, dat U gewoon bent wie U bent. Vol ontzag kunnen we alleen maar U loven in woord en lied.

Er zijn tienduizenden redenen om God te danken, ook om wie Hij is.

Het Choir Festival begint 15.00 uur in de St. Pieterskerk. In de Domkerk gaan we om 16:30 uur eerst samen eten en om 19.00 gaat het Choir Festival beginnen.

Elke deelnemer van het Choir Festival neemt hun culinaire hapjes en specialiteiten uit hun eigen plaats, traditie en land mee.

Tijdens de pauze om 21.00 uur, hebben we tijd voor elkaars lekkernijen.

Aan de deelnemers van het Choir Festival vragen we per groep om €25 over te maken naar: NL 35 RABO 0373 7401 41, tnv: Classis Utrecht, Protestantse Kerk Nederland, tbv “Korenfestival interculturele kerken 2019”.

Meer informatie: Diana van Maurik-Purba (Choir Festival  voorzitter), tel: 0618994542 / 030-6013901.