Cantorcursus binnen ons bisdom

4 november 2023 10:00 t/m 25 november 2023 13:00

Locatie: Onze Lieve Vrouwekerk, Hoofdstraat 18 Apeldoorn (Stationsstraat)

Sinds een aantal jaren neemt de functie van de taak cantor steeds nadrukkelijker toe en wordt ook in ons bisdom met regelmaat door een cantor de liturgische muziek verzorgd. En, het is niet uit te sluiten dat de cantor in de toekomst een steeds grotere rol zal gaan spelen.
Van belang is dat een cantor, niet slechts de zanger is die een gecoloreerd repertoire presenteert, maar juist goed onderlegd is op de functie van liturgische onderdelen en daarmee inspeelt op de muzikale ondersteuning van het liturgische moment.
De kerkelijke instelling Sint Caecilia Aartsbisdom start daarom dit najaar weer met de cursus Cantor I. Deze cursus zal worden gehouden in de Onze Lieve Vrouwekerk Apeldoorn op zaterdag 4, 11, 18 en 25 november 2023 van 10.00-13.00 uur. In deze cursus komen onder andere aan de orde: de rol binnen liturgie, liturgische achtergrond, werken met een muziekinstallatie, verbanden tussen tekst en melodie, en elementen van stemvorming.
De kosten bedragen € 125,-.
Voor aanmelding en verdere informatie kunt u terecht bij bureausecretaris Marcus de Haard, Maliebaan 40, 3581 CR Utrecht. Tel: 06-49957318. E-mail: sintcaecilia@aartsbisdom.nl