Byzantijnse vieringen Tweede Kerstdag

26 december 2020 10:30 t/m 26 december 2020
geloofsgemeenschap: Algemeengeloofsgemeenschap: Johannes-Bernardus
Locatie: Johannes-Bernarduskerk, Oranje Nassaulaan 2, Utrecht

Op 26 december viert de RK Byzantijnse gemeenschap Wladimirskaja het feest van de Geboorte van Christus met een Goddelijke Liturgie. De liturgie van Tweede Kerstdag is in de Byzantijnse ritus precies hetzelfde als die van Eerste Kerstdag. U kunt dus een Kerstmis meemaken zoals die volgens vast Byzantijns gebruik wordt gevierd, met de in het kerk-Slavisch gezongen Goddelijke liturgie van Johannes Chrysostomos, voorafgegaan door de kerst-antifonen. Vader Paul Brenninkmeijer is celebrant, Iwan Osseweijer diaken. Uiteraard zijn alle geldende coronaregels van kracht. Er kunnen maximaal 30 gelovigen de viering bijwonen in de Johannes-Bernarduskerk. Vooraf opgeven is daarom verplicht. U kunt dit doen door een mail te sturen naar wladimirskajautrecht@gmail.com