Byzantijnse viering op Tweede Paasdag

18 april 2022 10:30 t/m 18 april 2022
geloofsgemeenschap: Algemeengeloofsgemeenschap: Johannes-Bernardus
Locatie: Johannes-Bernarduskerk, Oranje Nassaulaan 2 Utrecht.

Pasen is het feest der feesten! Vandaar dat in de Byzantijnse ritus het Hoogfeest van Pasen twee dagen lang intensief wordt gevierd: de liturgie van Eerste Paasdag wordt helemaal herhaald op Paasmaandag. Tijdens de Goddelijke Liturgie klinkt het voortdurend Christós Voskrese: “Christus is waarlijk verrezen!” Op 18 april viert de RK Byzantijnse gemeenschap Wladimirskaja het feest van de Verrijzenis van Christus met een Goddelijke Liturgie. U kunt dus het Paasfeest meemaken zoals die volgens vast Byzantijns gebruik wordt gevierd, met de in het kerk-Slavisch gezongen Goddelijke liturgie van Johannes Chrysostomos, voorafgegaan door de paas-antifonen en afsluitend met de zegening van het paasbrood, de pascha. Vader Paul Brenninkmeijer is celebrant, Iwan Osseweijer diaken. Na de viering drinken we gezamenlijk koffie/thee en kunnen we genieten van de pascha (door een van de koorleden volgens oud Oekraïens recept bereid). U bent van harte welkom!