Buurfeest en bazaar in de St. Aloysiuskerk

26 mei 2024 11:00 t/m 26 mei 2024 16:00
geloofsgemeenschap: Algemeengeloofsgemeenschap: Aloysius
Locatie: St. Aloysiuskerk, Adriaen van Ostadelaan 2

In de parochietuin wordt zondag 26 mei een markt gehouden. Wie nog spullen wil inleveren voor de markt kan zich wenden tot Ria van Leeuwen, Rivalee@planet.nl of mobiel 06-51830358. U kunt de spullen ook afgeven op de donderdagen 16 en 23 mei tussen 10.00 en 14.00 uur bij het pastoraal centrum, A. van Ostadelaan 4. Ria is dan ook aanwezig. Geen kleding en boeken, die zijn er al voldoende. De opbrengst gaat besteed worden aan het boek 100 jaar Portretten van de Aloysius door Adeline Riesselmann: verhalen van mensen die heden of in het verleden betrokken zijn/waren in de Aloysiuskerk. In november gaat het boek uitkomen: 300 exemplaren gaan ervan gedrukt worden. Leuk om dit straks u bezit te hebben.

Noteer de volgende data ook alvast in uw agenda:

  • Zaterdag 14 en zondag 15 september: Open Monumenten weekend met tentoonstelling van werk van edelsmid Ad van Roosmalen, maker van ons altaar, ambo en kruis.
  • St. Martinusparochiedag, zondag 10 november: Aanbieding van twee publicaties waarvan één over ons kerkgebouw en zijn cultuurhistorische waarde en één met interviews van 100 mensen over hun relatie met de kerk.