Bonaventuraviering in het Stadsklooster

10 maart 2024 10:00 t/m 10 maart 2024
geloofsgemeenschap: Algemeengeloofsgemeenschap: Antonius
Locatie: Stadsklooster Utrecht, Kanaalstraat 198, 3531 CP Utrecht

Op 10 maart zal de Utrechtse Vrouwenschola onder leiding van Arnoud Heerings het Crux Fructex Salvificus (de boom des levens) van de Franciscaans theoloog Bonaventura (1221-1274) uitvoeren. Dit stuk is in een 13e -eeuwse gregoriaanse stijl geschreven.

Toelichting

Voor Bonaventura was de kennis van God zeer belangrijk. In de geest van zijn tijd onderscheidde hij drie manieren om deze kennis van God te verwerven: geloof, verstandelijk onderzoek en contemplatie; fides, ratio, contemplatio. Als gelovige was hij een trouwe student van de Bijbel. Als verstandelijk onderzoeker – wij zouden zeggen theoloog – was hij schrijver van dikke theologische boeken in de traditie van Augustinus. Als beoefenaar van de contemplatio – wij zouden zeggen spiritueel schrijver – was hij iemand die ook de gewone gelovigen wilde helpen om tot Godskennis te komen.

Bonaventura’s belangrijkste contemplatieve teksten zijn:

  1. Lignum vitae
  2. Iternerarium mentis in Deum
  3. De triplici via

Hiervan is Lignum Vitae – de boom des levends uit 1260 – het bekendste. Het is een veelgelezen tekst. Deze tekst – in het Latijn – is overgeleverd in meer 200 handschriften. Al vroeg circuleerden er vertalingen, in de verschillende volkstalen. Ook in het Nederlands. In het werk worden de christelijke heilsmysteries belicht in 48 reflecties. O Crux is een korte samenvatting van dit boek en is vermoedelijk door Bonaventura zelf op muziek gezet. In deze vorm bestaat het uit drie delen:

Deel 1 – Het mysterie van de Incarnatie

Deel 2 – Het mysterie van het Lijden

Deel 3 – Het mysterie van de Verrijzenis

Tussen de delen volgt een korte lezing. Het stuk is vertaald zodat U de tekst kunt volgen en er is mogelijkheid om kleine stukjes mee te

zingen.

* Foto: https://dominicanen.nl/