Bezoek aartsbisschop Mirkis

geloofsgemeenschap: Algemeen

Eind augustus zal de Chaldeeuws katholieke bisschop van Kirkuk, mgr. Yousif Thomas Mirkis weer enkele dagen in Nederland zijn.

We mogen hem in Utrecht verwelkomen op dinsdag 27 augustus.

In de middag, van 14.30-16.30 uur willen we de gelegenheid geven aan alle belangstellenden en rond Kirkuk samenwerkende organisaties om door de bisschop geïnformeerd te worden over de actuele stand van zaken in Irak en in zijn bisdom.

Informeert u uw eigen achterban?

U bent van harte welkom in de Aloysiuskerk, Adriaen van Ostadelaan 4, Utrecht. Vooraf aanmelden is niet nodig.