Augustinusviering

5 december 2020 12:00 t/m 5 december 2020
geloofsgemeenschap: Augustinus
Locatie: Aloysiuskerk, Adriaen van Ostadelaan 2

Op zaterdag 5 december, 12.00 uur, vindt weer de maandelijkse Eucharistieviering voor de Augustinusgeloofsgemeenschap plaats in de St. Aloysiuskerk. Pater Martijn Schrama osa is celebrant, Paul van der Woude (orgel) verzorgt de muzikale begeleiding samen met een cantor.
Bij de huidige coronamaatregelen mogen maximaal 30 kerkgangers de mis bijwonen. Daarom is het verplicht dat u zich vooraf aanmeldt. Als u komt zonder dat u zich heeft opgegeven, loopt u het risico dat u de mis niet kunt bijwonen, namelijk wanneer er al 30 kerkgangers zijn. U kunt zich tot 4 december aanmelden door te mailen naar augustinusberaad@katholiekutrecht.nl of door te bellen naar Henk Kanters (Augustinusberaad), tel. 06-82000077.
Wilt u bij de mis uw mondkapje opzetten? De mis is ook online te volgen via YouTube, zie hiervoor onder zoeknaam Katholiek Utrecht.