Augustinusfeest

27 augustus 2022 12:00 t/m 27 augustus 2022
geloofsgemeenschap: Algemeengeloofsgemeenschap: Augustinus
Locatie: Aloysiuskerk, Adriaen van Ostadelaan 2

Wij nodigen u van harte uit voor het Augustinusfeest op zaterdag 27 augustus in de St. Aloysiuskerk. Start om 12.00 uur met een Eucharistieviering gecelebreerd door pater Schrama OSA. Medewerking verlenen o.a. organist Wim Does, dirigent Paul van der Woude en koor Cantemus Domino. Er is een kindernevendienst met begeleider Saskia Verhoeven. Na de viering is er een lunch, koffie/thee met gebak. Ook is er de uitreiking “vrijwilligers van het jaar”, muzikaal intermezzo van Paul en Caspar, presentatie van het Augustinusberaad en het vervolg van de Restauratiefilm “St. Augustinuskerk” van Irene Becx. Graag vragen wij vrijwilligers voor de voorbereiding van de lunch. Kunt u meehelpen? Graag aanmelden bij Monique: augustinusberaad@katholiekutrecht.nl