Afscheid Gerard Beemster St. Catharinakathedraal

19 juni 2022 10:30 t/m 19 juni 2022
geloofsgemeenschap: Algemeengeloofsgemeenschap: Catharina
Locatie: Sint Catharinakathedraal, Lange Nieuwstraat 36

Eind 2020 heeft Gerard Beemster als dirigent van het Kathedrale Koor Utrecht afscheid genomen vanwege zijn pensionering. Hij heeft ruim 30 jaar de muzikale invulling van de liturgie verzorgd in de St. Catharinakathedraal. In november 2020 is dit in zeer beperkte kring gevierd waarbij loco-burgemeester Anke Klein hem een koninklijke onderscheiding als Ridder in de orde van Oranje Nassau heeft overhandigd.

Op 19 juni aanstaande is er alsnog een afscheid van Gerard van de parochie. Tijdens de Hoogmis van 10.30 in de St. Catharinakathedraal zal Gerard een groep van leden en oud-leden van het Kathedrale Koor Utrecht dirigeren. Na afloop van de Mis is er gelegenheid om hem gedag te zeggen bij de koffie in het Bonifatiushuis.