Advent lezing

1 december 2019 16:00 t/m 15 december 2019
geloofsgemeenschap: Algemeengeloofsgemeenschap: Augustinus
Locatie: Pastoraal Centrum Augustinuskerk, Rozenstraat 1

Het Augustinusberaad organiseert een lezingencyclus, met een drietal lezingen in achtereenvolgens de Advent, de Veertigdagentijd en rond Pinksteren. Met als overkoepelend thema: “Uitzien naar…”. Op de eerste zondag van de advent geeft pater Martijn Schrama osa de eerste (meditatieve) lezing met als titel “Worden wat je bemint.  Augustinus over de liefde”. De muzikale omlijsting wordt verzorgd door Paul van der Woude, dit keer aan de piano. Ook zullen we samen het Rorate zingen. Een mooi begin van de advent, de tijd van verlangen! We heten u graag welkom. Plaats: Pastoraal Centrum, Rozenstraat 1.