Update: Kirkuk/Sulayaminyah

geloofsgemeenschap: Algemeen

Wij willen u erop attent maken, dat een van onze parochianen maandag weer terugkomt naar Utrecht. Zij was voor de 13de maal naar Irak, sinds 2014 voor de 10de maal. Eerdere reizen naar Bagdad en Mosul waren in 2002, 2003 en 2004. Indertijd werd zij gezonden door de Raad van Kerken Nederland en Kerk en Vrede.

Inmiddels heeft de parochie besloten een band op te bouwen met het Chaldeeuwse diocees Kirkuk/Sulaymaniyah. De bisschop was enkele malen in Utrecht, evenals een van de paters in het diocees, zoals voor een symposium op 22 maart jl. in de Janskerk.

Zr. Yosé Höhne Sparborth kent de situatie van het bisdom vrij goed, ze schreef er veel over en maakte er inmiddels ook kleine films over.

Ze heeft inzicht in de wijze waarop christenen en moslims in dit gebied samenwerken, hoe de contacten met de Yezidi verlopen, waar de knelpunten liggen. Het diocees speelt een sterke rol in de sociale vragen van de regio en in de samenwerking tussen de verschillende bevolkingsgroepen.

U bent van harte uitgenodigd om, samen met pastoor Hans Boogers, op dinsdagmorgen 28 mei meer te horen over haar ervaringen en de relatie tussen onze parochie en Kirkuk/Sulayaminyah. Om 10u bent u welkom bij de Aloysius-kerk, Adriaen van Ostadelaan 4, Utrecht