Europa: ideaal zonder droom?

geloofsgemeenschap: Algemeen

Over Europopulisme en Vluchtelingenvrees

Het begint een traditie te worden in Utrecht om op 9 mei, de jaarlijkse Europadag, een symposium te organiseren over samenwerking in Europa. Dit initiatief van de Drie Utrechtse Kathedralen, ondersteund door kerkelijke, religieuze en seculiere organisaties, vindt voor de derde keer plaats. De Drie Utrechtse Kathedralen zijn de Rooms-Katholieke Sint Catharinakathedraal, de Oud-Katholieke Sint Gertrudiskathedraal en de Protestantse Domkerk. Het symposium wordt voorafgegaan door een oecumenische Europavesper.

De hoofdlezing, met als titel ‘Europa: ideaal zonder droom? over Europopulisme en Vluchtelingenvrees’, wordt gehouden door prof. dr. C.H. (Chris) Doude van Troostwijk, filosoof/theoloog, en werkzaam in Luxemburg en Amsterdam. In zijn lezing zal Doude van Troostwijk ingaan op de oorzaken van de huidige Europese politieke en demografische strubbelingen in termen van een “geloofscrisis”. Geloven is meer dan alleen religieus voor waar houden. Geloof wordt vooral gevoed door herinnering en verwachting. De Franse filosoof Jean-Marc Ferry duidt dan ook terecht het dreigend echec van Europa als een commemoratieve crisis. Sterft de herinnering, dan verdort ook de droom. Hoe meer de politiek verandert in een vorm van pragmatisch massamanagement, hoe meer verliest ze haar legitimatie en geloofwaardigheid. Met als gevolg de paradoxen van het huidige populisme. Na drie grote Europese oorlogen (1870, 1914, 1939) is de uitdaging nog steeds: hoe de geschiedenis van de ander als de eigen geschiedenis op te vatten? Hoe vinden we opnieuw onder de as van een gedeeld geheugen de vonk van Europese ideaal?

Als coreferent zal drs. H. (Hans) Sakkers reageren vanuit Utrechts perspectief. Sakkers is hoofd van de afdeling Europese en Internationale zaken van de gemeente Utrecht.

Hans Sakkers zal spreken over de wijze waarop Europese ontwikkelingen de afgelopen decennia in Utrecht zichtbaar zijn geworden, hoe Europese projecten in Utrecht vorm geven aan het karakter van de stad en omgekeerd mede het Europa van de 21e eeuw vorm en inhoud geven. In zijn commentaar is de commemoratieve crisis veel meer een crisis van de nationale lidstaten en de grote levensbeschouwingen dan van Europa en haar steden. Europese steden verbinden zich steeds meer onderling en wereldwijd, en definiëren zich nieuw binnen de contouren van de twee globale frames van de Verenigde Naties: Mensenrechten en de Global Goals. De spreker zal vanuit deze observaties de mogelijke betekenis van actief-pluralisme voor de Europese steden bespreken.

Daarna volgt een discussie met de deelnemers aan het symposium.

De culturele omlijsting wordt verzorgd door enkele leden van het ensemble Alhambra Revisited, met muzikale optredens uit de (Spaans) Joodse, Arabische en Christelijke traditie; een rijke Europese cultuur die eigenlijk geworteld is in de Oriënt.

Het symposium vindt plaats in de Gertrudiskapel, ingang conferentiecentrum ‘In De Driehoek’, naast de Sint Gertrudiskathedraal.

Voorafgaand aan het symposium is er in de Domkerk een Europavesper, waarin de vertegenwoordigers van de Drie Utrechtse Kathedralen, de Rooms-Katholieke Sint-Catharinakathedraal, de Oud-Katholieke Sint-Gertrudiskathedraal en de Protestantse Domkerk zullen voorgaan.

Programma:

18:00 uur oecumenische vesper in de Domkerk hoofdingang Domplein voor ieder gratis toegankelijk. Voor bezoekers van vesper en Symposium zijn er lunchbags voor onderweg naar het Symposium.

19:30 – 22:00 uur Symposium, Gertrudiskapel ingang conferentiecentrum In De Driehoek
Sprekers zijn prof. dr. C.H. (Chris) Doude van Troostwijk en drs. H. (Hans) Sakkers.

Na de pauze is er gelegenheid voor debat met publiek en sprekers

22:00 – 22:30 uur Ontmoeting onder het genot van een drankje en hapje

Entree € 15,-. Studenten, CJP en U-Pas gratis. Betaling ter plaatse

Nadere informatie Frans de Wolff, tel. 030 2942686 en info@europadagutrecht.nl www.europadagutrecht.nl