42e Carnavalskerkdienst

geloofsgemeenschap: Joseph

Op zondag 3 maart is er om 10.00 uur de traditionele Carnavalsmis in de St. Josephkerk.

Tijdens deze Eucharistieviering zullen de Utrechtse carnavalsverenigingen onder leiding van Stadsprins Martijn XLII (42e) samen met zijn Hofdame Miranda en Adjudant Wim en alle Utrechters die carnaval een warm hart toedragen, in uitgedoste kleding en in een feestelijke sfeer God danken voor hetgeen wat is gevierd en Zijn zegen vragen voor de feestelijkheden die nog voor hen liggen.

Deze viering zal in stemmen worden ondersteund door de koren van de Sint Josephkerk, Sint Rafaëlkerk en Cantemus Domino van de Sint Augustinuskerk en krijgen muzikale steun van De Blaaskinkels uit Utrecht.

We nodigen alle geloofsgemeenschappen uit om te ervaren hoe het is om op deze wijze te mogen vieren en heten u daarom van harte welkom op zondag 3 maart 2019 in de Josephkerk, Draaiweg 44, 3515 EM te Utrecht.