Hemelvaart 2022 – fotoimpressie

Donderdag 26 mei is Hemelvaartsdag. We vieren dat Jezus opgenomen werd in de hemel én dat we de belofte hebben gekregen dat hij weer terug zal komen. (Handelingen 1:11)
Tot die tijd zullen we er samen het beste van moeten maken. Om daar geïnspireerd voor te raken organiseert de Pauluskerk voor de Martinusparochie een Dauwtrapwandeling rond de Werken van Barmhartigheid.
Daarvan zijn er inmiddels acht.
De eerste zes staan in de Bijbel in Mattheüs 25:35-36. in 1207 heeft Paus Innocentius een zevende werk toegevoegd en in 2016 heeft Paus Franciscus een achtste Werk van Barmhartigheid ingesteld.

Anders dan anders wandelen we dit jaar via het Griftpark en de singel naar de binnenstad. We gaan op zoek naar herkenbare plaatsen waar in de geschiedenis van onze 900 jaar oude stad werken van barmhartigheid gedaan werden en nog worden. Ondertussen kan iedere meeloper uitvoering geven aan het achtste werk.

En – misschien een paar jaar te vroeg, want kennelijk wordt er iedere 800 jaar een werk toegevoegd- je wordt uitgedaagd een negende werk van
barmhartigheid met elkaar te bedenken.

Met foto’s die iedereen onderweg kan maken komen we in de aansluitende viering hierop terug.

Hieronder een impressie: