Mantel van Sint Maarten 2021

Sint Maarten gezocht, heeft u hem gespot?
Sint Maarten, de beschermheilige van onze prachtige stad. Ergens in de vierde eeuw was hij in dienst van het Romeinse leger ontmoette hij een bedelaar, zonder aarzeling sneed hij zijn overkleed door midden en geeft de helft weg. Hierdoor werd een deel van zijn witte onderkleed zichtbaar. Het zijn de kleuren van het wapen van Utrecht, ze staan symbool voor de ander dienen en delen van wat je hebt. Wij, van de Mantel van Sint-Maarten 2021, zijn op zoek naar mensen en organisaties die dat doen: delen.

 

Het thema van de Mantel van Sint Maarten in 2021 is ‘vluchtelingen’ en de vraag is: Kent u mensen of organisaties die vluchtelingen dienen, een plek bieden of op een andere manier verder helpen en daarom een stimuleringsprijs verdienen? Wij zijn op zoek naar de Sint-Maartens van deze tijd.

De jury van de Mantel van Sint Maarten buigt zich in oktober over de door U aangedragen Utrechtse vrijwilligersprojecten op sociaal-maatschappelijk en/of diaconaal terrein waarin delen naar het voorbeeld van Sint Maarten centraal staat, en bekijkt welke initiatieven een stimuleringsprijs verdienen.

Traditioneel is er een feestelijk evenement in de Domkerk. Maar ook in 2021 kiezen we, vanwege mogelijke Corona beperkingen, voor een digitale aanpak en worden de winnende projecten op de website gepresenteerd. Het digitale evenement zal plaatsvinden op 5 november. U kunt mensen, initiatieven of organisaties aandragen tot 1 oktober via mantelvansintmaarten@diaconie-utrecht-helpt.nl

Over de Mantel van St-Maarten

De kerken waarderen Utrechtse vrijwilligersprojecten op sociaal-maatschappelijk en/of diaconaal terrein.
Jaarlijks worden daarom stimuleringsprijzen uitgereikt aan initiatieven die inspirerend, eigenzinnig of vernieuwend zijn. Zie voor de resultaten uit 2019 en 2020 de website www.mantelvansintmaarten.nl