Op Sacramentsdag kunnen we de communie weer ontvangen

Voor het eerst sinds het uitbreken van de coronacrisis kan op zondag 14 juni weer de eucharistie worden uitgereikt. Bijzonder is dat juist op deze zondag Sacramentsdag wordt gevierd.

In zijn laatste preek als paus op Sacramentsdag spreekt Benedictus XVI dat “het Sacrament van Christus’ liefde moet heel het dagelijks leven doordringen.” Hij wijst erop dat de eucharistieviering en aanbidding elkaar aanvullen. De ‘eucharistische wake’ voorafgaand aan de heilige Mis, bereidt de harten voor op de ontmoeting, zodat zij er vruchtbaarder door wordt. “Samen langere tijd in stilte bij de Heer verblijven die in zijn sacrament aanwezig is, is één van de meest authentieke ervaringen van ons Kerk-zijn, die complementair begeleid wordt door die van de eucharistieviering waar naar Gods woord geluisterd wordt, gezongen wordt, waar men samen tot de tafel van het Levensbrood nadert. (…) Dierbare vrienden, de trouwe ontmoeting met de eucharistische Christus in de zondagsmis is essentieel voor de weg van het geloof, maar laten we ook proberen de Heer regelmatig te bezoeken, die aanwezig is in het tabernakel! Als we in aanbidding naar de geconsacreerde hostie kijken, ontmoeten wij de gave van Gods liefde, ontmoeten wij het Lijden en het Kruis van Jezus evenals zijn Verrijzenis. Het is precies door onze blik van aanbidding dat de Heer ons tot Hem trekt in zijn mysterie, om ons om te vormen zoals Hij brood en wijn omvormt.”

Paus Franciscus moedigde ons vorig jaar in zijn preek van Sacramentsdag aan diezelfde beweging te maken: “In onze stad die hongert naar liefde en aandacht, die lijdt onder ontwaarding en verwaarlozing, tegenover de vele eenzame bejaarden, gezinnen in problemen, jongeren die moeilijk hun kost kunnen verdienen en hun dromen voeden, zegt de Heer u: geef jullie ze maar te eten. En je kunt antwoorden: ik heb weinig, ik ben er niet toe in staat. Dat is niet waar, het weinige dat je hebt, is veel in de ogen van Jezus als je het niet voor jezelf houdt, als je het waagt. En je bent niet alleen: je hebt de eucharistie, het Brood voor onderweg, het Brood van Jezus.”

En dat is waar we op Sacramentsdag, méér nog dan anders, bij stilstaan.

Lees meer over de oorsprong van dit hoogfeest en de betekenis voor ons nu op: https://www.katholiekleven.nl/artikelen/actuele-artikelen/op-sacramentsdag-kunnen-we-de-communie-weer-ontvangen

Met dank aan: Katholiekleen.nl | Tekst: Jan Peeters | Foto: Ramon Mangold