Benoeming Gerrit Koenders

Op 7 januari j.l. is Gerrit Koenders benoemt als bestuurslid personeelszaken van de samenwerkende parochies Katholiek Utrecht. Gerrit komt graag in de Nicolaas-Monica maar gaat ook regelmatig naar de mis bij de Jacobus en de Catharina. De komende tijd zal hij zich vooral bezighouden met het optimaliseren van het personeels- en vrijwilligersbeleid binnen de parochie.  ‘ Met alle veranderingen is het belangrijk dat we begrip kweken over de weg naar de toekomst’ legt Gerrit uit, ‘ vanuit het verleden en heden naar de toekomst kijken is mijn missie.’  Gerrit werkte van 1990 tot 2020 als personeel beleidsmedewerker bij de politie in Limburg Zuid. Daar had hij ontwikkelingen meegemaakt die vergelijkbaar zijn met de situatie van Katholiek Utrecht. ‘Ik vind het een uitdaging om hieraan te werken en mijn ervaring zal mij hier zeker bij helpen.’