Pro Deo activiteiten

Augustinus als tijdgenoot
Tekst: Grace Swart

Zondag 4 juli vond in de Ignatiuszaal van de Aloysiuskerk de tweede Pro Deo bijeenkomst plaats o.d.t. “Augustinus als tijdgenoot”.

Doel van de bijeenkomst was om aan de hand van een tekst van Augustinus (Sermo 80, 7-8) proberen te ontdekken of wij bij hem antwoord kunnen vinden op vragen die wij ons, mensen van nu, in deze moeilijke en onzekere tijden stellen.

Weliswaar leefde Augustinus een hele tijd geleden (354-430 A.D.) in een andere tijd, maar ook toen woedden er oorlogen en waren het onzekere tijden en de vragen die mensen zich in zo’n situatie stellen, blijken in alle tijden dezelfde.

Alvorens wij overgingen tot het lezen van de tekst hield Diederik Wienen (theoloog) een uitvoerige inleiding over het leven van Augustinus, zijn zoektocht naar zichzelf en naar God.

Na een (te) kort muzikaal intermezzo (Arnoud Heerings en Caspar Becx zongen psalm 2 ‘Quare fremuerunt gentes’ met antifoon) las pater Schrama met ons de tekst en gaf uitleg over de inhoud ervan, hetgeen zeker niet overbodig was voor wie niet goed bekend is met Augustinus.

De bijeenkomst werd besloten door Caspar Becx die een door hemzelf op muziek gezet citaat van Augustinus zong getiteld “Het Huis van mijn ziel” (Belijdenissen I, v, 6). Zijn opmerking dat hij ook passages uit de overige hoofdstukken van de Belijdenissen op muziek heeft gezet, doet verlangen om meer hiervan te horen. Misschien bij een volgende bijeenkomst van Pro Deo?

Wekelijkse Vieringen

 

Maandag
08.00 uur Aloysius
08.00 uur Klooster Cenakel
19.00 uur Catharina
1e maandag van de maand: 10:00 uur: Kapel Barbarabegraafplaats
Dinsdag
08.00 uur Aloysius
08.00 uur Klooster Cenakel
09.00 uur Rafaëlkerk
10.00 uur Aloysius
19.00 uur Catharina
Woensdag
08.00 uur Aloysius
08.00 uur Klooster Cenakel
18.30 uur Catharina: Rozenkrans
19.00 uur Catharina
3e woensdag van de maand: Rozenkrans om 19.00 uur in de Johannes-Bernardus.
Donderdag
08.00 uur Aloysius
08.00 uur Klooster Cenakel
09.00 uur Rafael
19.00 uur Catharina
Vrijdag
08.00 uur Aloysius
08.00 uur Klooster Cenakel
09.00 uur Wederkomst des Heren – ochtendgebed
10.00 uur Aloysius
19.00 uur Catharina
10.00 uur Dominicus – wereldwake
10.00 uur Johannes-Bernardus
18.00 uur Rafael: Ambrosiaanse vesper
19.00 uur Catharina
1e vrijdag van de maand:
10.00 uur Johannes Bernardus
10.00 uur Dominicus
10.30 uur Jacobus/Nicolaas-Monica
2e vrijdag van de maand:
10.00 uur Dominicus
3e en 5e vrijdag van de maand:
10:00 uur: Johannes Bernardus
3e en 4e vrijdag van de maand:
10:00 uur: Dominicus
1e en 3e vrijdag van de maand:
10:00 uur: San’Egidio, Catharinakathedraal
Zaterdag
08.00 uur Klooster Cenakel
19.00 uur Catharina
1e zaterdag van de maand:
12.00 uur Augustinusgemeenschap in de Aloysius

 

 

 

Algemeen Contact

Parochiesecretariaat Utrecht

Adriaan van Ostadelaan 4
3581 AJ Utrecht

Openingstijden:
Maandag – Donderdag: 09.00 – 16.00 uur
Vrijdag: 09.00 – 12.00 uur
Tel: 030 – 254 6147
E-mail: secretariaat@katholiekutrecht.nl