Zondagavondzang in het Huis van Dominicus

geloofsgemeenschap: Dominicus

Met composities van de Franse dominicaan André Gouzes, wordt elke laatste zondag van de maand de Zondagavondzang gehouden in de Dominicuskerk, Händelstraat, Utrecht Oog in Al. Er is een koor gevormd -de SCHOLA DOMINICANA- dat onder leiding van Leny Beemer steeds anderhalf uur vóór de viering repeteert. Wil je mee komen zingen, sluit dan aan bij de repetitie zondag 30 september om 16.00 uur. Je bent van harte welkom! Na de viering is er ontmoeting met een drankje en knabbel in de naastgelegen kapel.

Vervolgdata: zondag 21 oktober (bij uitzondering 3e zondag van de maand!) en zondag 25 november.