Zomerfeest Jacobusgemeenschap

geloofsgemeenschap: Jacobus

Na een bewogen jaar van afscheid, verdriet, verhuizingen, maar ook van hergroeperen en opnieuw beginnen, is het op zondag 8 juli tijd voor een zomerfeest!

Een feest als blijk van waardering voor de inzet en het vertrouwen van iedereen tijdens de afgelopen jaren, maar ook om te zorgen voor onderlinge verbondenheid. Redenen genoeg om samen ons geloof in Hem en in elkaar te vieren!

We beginnen de dag met een eucharistieviering om 10.00 uur bij de zusters van het Cenakel met als voorganger pastor Joseph Wissink.

Na de dienst is er een gezellig samenzijn in het SEB gebouw aan de Wattlaan 10 vanaf 11.15 uur.

Koffie, lunch, muziek, een glas heffen met elkaar op de toekomst! Samen maak je er meer van!

Ook zij die niet aan de kerkdienst kunnen deelnemen zijn van harte welkom op dit zomerfeest!