Werkconferentie ‘Vieren en heiligen’

geloofsgemeenschap: Algemeen

Van harte welkom om deel te nemen aan de werkconferentie ‘Vieren en heiligen’ voor het werkveld liturgie. Het pastoraal team biedt u deze werkbijeenkomst aan op 19 februari 19.30 – 21.30 uur in het pastoraal centrum Aloysius, Adriaen van Ostadelaan 4.

Op de conferentie ‘Vieren en heiligen’ staat de uitwerking van de pastorale visie ‘Blijf bij ons, Heer’ (te lezen op www.katholiekutrecht.nl) centraal gericht op de activiteiten en initiatieven op het veld van liturgie, spiritualiteit, levensheiliging (gebed, devotie) en kerkmuziek. Uitnodigingsbrieven zijn verzonden aan de secretariaten en de pastoraatsgroepen/locatieraden/gemeenschapsberaden van de geloofsgemeenschappen met het verzoek deze door te sturen aan vrijwilligers, leden van werkgroepen en belanghebbenden.

De werkconferentie is open voor ieder die belangstelling heeft. Wie mee wil doen graag aanmelden: secretariaat@katholiekutrecht.nl.

Volgende datum:

  • 20 maart:30 – 21.30 uur werkconferentie ‘Dienen en trouw-zijn’ voor het werkveld diaconie in de Rafaelkerk, Lichtenberchdreef 4.

De werkconferenties zijn open voor ieder die belangstelling heeft. Wie mee wil doen graag aanmelden secretariaat@katholiekutrecht.nl