Werkconferentie ‘Leren en leven’

geloofsgemeenschap: Algemeen

Op 30 januari wordt de aftrap gegeven van een serie van drie werkconferenties waarin het Pastoraal team in gesprek gaat met de betrokkenen en vrijwilligers die op de kerkelijke werkvelden actief zijn.
Hiermee wordt de pastorale visie ‘Blijf bij ons Heer’ verder uitgewerkt. Dit betreft de Werkconferentie ‘Leven en leren’ voor het werkveld catechese en verkondiging in de Nicolaas-Monicakerk, 30 januari 19.30 – 21.30 uur, Boerhaaveplein 199.

De eerste helft van die avond vertrekt vanuit het Emmaüsverhaal. Drie fasen in dit verhaal passen op Utrecht:
– toestand van teleurstelling en moedeloosheid die leidt tot opgeven;
– onderweg iemand ontmoeten en zeggen “Heer, blijf bij ons!”
– ervaring van vreugde Christus de verrezen Heer te ontmoeten.
Dat laatste is beginpunt van alle kerk- en parochieopbouw.

De tweede helft gaat over de vraag: hoe kan ieder op zijn/haar gebied (communie- of vormvoorbereiding, Bijbelgroep, huiskring, familie, enz.) de vreugde van de Emmaüsleerlingen toepassen op eigen gebied.

Wie mee wil doen graag aanmelden: secretariaat@katholiekutrecht.nl.

Volgende data:

Eveneens zijn de uitnodigingen voor de werkconferenties ‘Vieren en heiligen’ (werkveld liturgie) en ‘Dienen en trouw-zijn’ (diaconie) al verzonden aan de secretariaten en de pastoraatsgroepen, locatieraden, gemeenschapsberaden van de geloofsgemeenschappen met het verzoek deze door te sturen aan vrijwilligers, leden van werkgroepen en belanghebbenden.

  • 19 februari, 19.30 – 21.30 uur: werkconferentie ‘Vieren en heiligen’ voor het werkveld liturgie. Pastoraal centrum Aloysiuskerk, Adriaen van Ostadelaan 4.
  • 20 maart, 19.30 – 21.30 uur: werkconferentie ‘Dienen en trouw-zijn’ voor het werkveld diaconie. Rafaëlkerk, Lichtenberchdreef 4.

De werkconferenties zijn open voor ieder die belangstelling heeft. Wie mee wil doen graag aanmelden: secretariaat@katholiekutrecht.nl.