Wereldgebedsdag

geloofsgemeenschap: Algemeen

Een initiatief van christenvrouwen voor de wereld, met speciale aandacht voor vrouwen en kinderen in moeilijke situaties. Vrouwen van het uitgekozen land –dit jaar Slovenië– maken de liturgie, die in ruim 137 landen op de eerste vrijdag van maart gevierd wordt. Nicolaïkerk (daarvoor de Julianakerk) en Gertrudisgeloofsgemeenschap (nu opgegaan in andere geloofsgemeenschappen van Katholiek Utrecht) doen al jaren mee en nodigen u van harte uit.

Wereldgebedsdag heeft als motto: samen vieren, samen bidden, samen delen! U bent van harte uitgenodigd om deel te nemen.

Gebed wordt met actie verbonden in de vorm van een collecte. De opbrengst wordt dit jaar verdeeld over drie Sloveense projecten:
– ASPI-centrum is een nieuw centrum voor jongeren met het Asperger-syndroom en voor autistische jongeren;
– (blijf van mijn lijf) huis voor moeders is een thuis voor vrouwen -meestal met hun kinderen- met problemen die veroorzaakt zijn door huiselijk geweld;
– Roma-project in Pušča probeert het zelfbewustzijn van de unieke cultuur van de Roma te vergroten.

Info: Marlies van der Poel (030-2895010).

Zie ook: www.wereldgebedsdag.nl