Wereldgebedsdag

geloofsgemeenschap: Algemeen

Iedere eerste vrijdag in maart gaat het gebed de wereld rond, elk jaar opnieuw, al bijna 100 jaar lang. Steeds bereidt een andere groep christenen de viering voor.

Dit jaar nodigen vrouwen uit Slovenië ons uit. Zij maakten de liturgie met als thema: Welkom, God nodigt je uit! In het verhaal van de vrouwen klinkt verdriet door over het wrede verleden, de verdeeldheid van de mensen. Gelukkig klinkt ook hoop door om het vertrouwen in God en het geloof in het mooie land. Aan de hand van het verhaal van de uitnodiging om deel te nemen aan de maaltijd die God bereidt (Lukas 14), worden wij allemaal opgeroepen in liefde tezamen op te trekken hoe verschillend wij ook zijn. Daarom zingen we:

Neem mij aan zoals ik ben. Zuiver uit wie ik zal zijn. Druk Uw zegel op mijn hart en leef in mij.

In de vieringen klinkt muziek uit Slovenië, liggen producten op de liturgietafel en zijn er vele foto’s van dit land.

Aan de viering in Zuylenstede werken mee de Johannescentrumgemeente, de St. Rafaëlkerk, de Evangelische Broedergemeente, het Leger des Heils en de huisgemeente in Zuylenstede. Ds. Jan-Erik Riemens is de voorganger.

Aan de viering in Transwijk werken mee ds. Nine Meynen en de Kerkcommissie.

Wat deze dag zo speciaal maakt, is het feit dat gedurende 24 uur ergens in de wereld vieringen zijn waar dezelfde noden voor God gebracht worden, dezelfde gebeden worden gebeden en dezelfde Schriftgedeelten worden gelezen. Als de zon in het verre oosten opgaat over de eilanden in de Stille Oceaan, dan worden daar al de eerste diensten gehouden terwijl wij hier nog de datum van de dag ervoor schrijven. Uur na uur breekt voor mensen een nieuwe dag aan. Als het bij ons avond is, begint in Noord-, Midden- en Zuid-Amerika de Wereldgebedsdag. Gelovigen uit 173 landen weten zich verbonden en bemoedigd door gebed. Door de bijeenkomsten op Wereldgebedsdag krijgt het christelijk geloof een internationale, oecumenische dimensie.

U bent van harte welkom bij alle vieringen!

Meer informatie: www.wereldgebedsdag.nl