Volgen – een muzikale thema vesper

geloofsgemeenschap: Aloysius

Op 20 oktober zal weer er een Muzikale Thema Vesper in de Aloysiuskerk zijn.
Sebastian Holz en Wim Brunsveld laten een programma met barokke vocaal- en orgelwerken horen.
Het thema is “Volgen” en dat zullen zij in muzikaal opzicht ook wel doen.
Toegang is gratis, en zoals altijd zal er bij de uitgang een collecte ter bestrijding van de onkosten zijn.