Vijftig jaren oecumene in Utrecht

geloofsgemeenschap: Algemeen
In het jaar A.D. 1968 werd op 21 juni de Utrechtse Stedelijke Raad van Kerken opgericht. Na een halve eeuw zijn we dankbaar voor de toenaderingen die door de kerken in Utrecht zijn bereikt.
Die dank willen we God brengen tijdens een oecumenische dienst op de (vroege) morgen van zaterdag 23 juni in de kapel van het Stiltecentrum op Hoog Catharijne. Dat is een bijzondere plaats omdat de USRK nauw betrokken is geweest bij de doorstart aan het begin van deze eeuw.
Deze Dankdienst is voorbereid door de voorgangers die hun gemeenschap vertegenwoordigen in de plenaire vergaderingen van de USRK. Zij zullen ook voorgaan in de gebeden. De dienst zal een afspiegeling zijn van wat wij in onze eigen gemeenschappen ervaren: de breedte van Christus Kerk in Utrecht.
De dienst begint om 09.00 uur. Wij verzoeken u tijdig aanwezig te zijn, want om redenen zullen de deuren tijdens die Dankdienst zijn gesloten, waardoor u niet meer naar binnen zult kunnen.
Opgave voor de viering is noodzakelijk i.v.m. catering. Wilt u uw opgave doen voor 1 juni bij Henk Korff: henkkorff@gmail.com of via: 065-313 00 86.
Bidt u WEL, maar ontbijt NIET met ons mee dan is die opgave niet verplicht maar wel wenselijk.