Viering Zondag Anders in de Pauluskerk

29 september 2019 10:30 t/m 29 september 2019 13:00
geloofsgemeenschap: Algemeengeloofsgemeenschap: Paulus
Locatie: Pauluskerk, Willem-de-Zwijgerplantsoen 19

‘Lazarus mijn broer’

De eerste Zondag-Andersviering van het kerkelijk seizoen, op 29 september, draagt  het thema ‘Lazarus mijn broer’. De evangelielezing van die zondag gaat over de arme Lazarus en de rijke.

Deze gelijkenis heeft christenen door de eeuwen heen enorm aangesproken. Het Nederlands dankt aan deze figuur dan ook populaire woorden als ‘oplazeren’, ‘belazeren’ en ‘laplazarus’.

Het verhaal is een bekende klassieker. Zo moeilijk moest het niet zijn om hieromheen een mooie viering te vlechten. Maar dat viel tegen. De leden van de werkgroep die deze editie voorbereidde ontdekten bijvoorbeeld dat Jezus geen moreel oordeel uitspreekt. ‘We hebben dit stukje wel tien keer gelezen, bediscussieerd en tussen de regels door naar betekenis gezocht,’ zegt werkgroepslid Werenfried Griffioen.

Door de gelijkenis genadeloos op de snijtafel te leggen kwam de werkgroep op motieven en lijnen die deze Zondag-Andersviering kunnen dragen. De invalshoek is nu dat de leden van de groep samen met de kerkgangers de vele aspecten van dit leraarsverhaal in woord, lied, gebed en communie willen verkennen en beleven.

Er komt een en ander voorbij dat je ‘anders’ kan noemen: een schilderij van de voddenartiest Jopie Huisman, een lied van het Soweto Gospel Choir en overgeschoten brood van de daklozen.

Na de slotzegen gaat de viering volgens Paulustraditie door met koffie, thee en een koekje. Om 12.00 u klinkt alweer het startsein voor het Lazarus-sermoen. Ruard Ganzevoort, hoogleraar praktische theologie aan de Vrije Universiteit Amsterdam en eerste-kamerlid GroenLinks, vertelt over de bubbel waarin de beter bedeelden leven en waar ze maar moeilijk los van komen.

Programma

Zondag-Andersviering: 10.30 – 11.30 uur

Lazarus-sermoen: 12.00 – 13.00 uur

* Met medewerking van ad-hoc koor Het Vijfde Element, pianist Marcel Duijs en extra vocale ondersteuning door Margot ter Rele.

 Eenieder is welkom.

Wie deze viering hebben voorbereid

Eberhard Licht: als DDR burger lag kerk ver buiten zijn blikveld. Dankzij zijn vrouw Miriam raakte hij geïnteresseerd in de kerk en liet zich dopen. Met haar heeft hij twee kinderen. Eberhard had een eigen bedrijf, gespecialiseerd in meting van vervuilde lucht. Actief als vrijwilliger voor daklozen. In 2018 deed hij mee aan de ‘Preek van de Leek’.

Thea Pouw: als afgestudeerd theoloog heeft zij vijf jaar met de bisschoppelijk zending als catecheet gewerkt in de parochie van Montfoort. Na de opheffing van Biltstraatkerk kwam ze terecht in de Paulus waar ze zich inzette voor de kinderkatechese, de Pauluscantorij en andere parochieactiviteiten. Thea heeft vier kinderen en woont als jonge pensionada in Wittevrouwen.

Thijs ter Rele: als 21-jarige is hij net aan zijn tweede jaar natuurkunde aan de Utrechtse universiteit begonnen. Hij stamt uit een katholiek gezin dat in Tuindorp woont en dat actief betrokken is bij de Paulus. Zelf is hij misdienaar. Thijs vindt dat de gezelligheid in de Paulus soms teveel de overhand heeft ten opzichte van hetgeen waar het ‘echt om draait’.

Werenfried Griffioen: vóór zijn pensioen heeft hij gewerkt als journalist/bladenmaker/tv-producer bij de goede doelen die later opgingen in Cordaid. Hij is al 20 jaar actief in de Paulus, daarnaast voor oecumenische evenementen in de Domkerk. Hij was vijf jaar hoofdredacteur van Martinus Magazine.  Aan de hogescholen van Dortmund en Utrecht deed hij de docentenopleiding voor Nederlands en Duits.


* Foto: Daklozen Sjarel en Eefje op het bankje voor restaurant Kamiano in Antwerpen, project van Sant’Egidio.