Vesper voor de verkiezingen

geloofsgemeenschap: Aloysius

Zondagavond 18 maart 19.00 uur wordt in de Stiltecentrum een vesperviering gehouden waarin om ‘een geest van Sint Maarten’ wordt gebeden voor de gemeenteraadverkiezingen van 21 maart. De vesper wordt door de Raad van Kerken georganiseerd op initiatief van de Aloysiusgemeenschap. Leden van deze gemeenschap hebben de viering mee voorbereid. Verschillende kandidaten voor de gemeenteraad hebben toegezegd mee te bidden.

Kapel Stiltecentrum Hoog Catharijne – Godebaldkwartier