Toekomst van Utrecht

geloofsgemeenschap: Algemeen

Naar aanleiding van het artikel Denken over de toekomst is er een nieuw initiatief gestart. Op 17 december a.s. is de eerste bijeenkomst van de werkgroep Toekomst van Utrecht. Op deze avond zullen parochianen die willen nadenken over de toekomst van de katholieke kerk in Utrecht voor het eerst met elkaar om tafel gaan zitten. Daarom nogmaals een oproep aan alle geinteresseerden:

Bent u in staat om verder te kijken dan alleen de belangen van uw eigen geloofsgemeenschap? Wilt u meedenken over de toekomst van de katholieke kerk in de stad Utrecht? Bent u bereid om onderdeel uit te maken van een werkgroep die op een kritische en constructieve manier met de Personele Unie in dialoog wil gaan over deze thema’s? Kom dan op maandagavond 17 december om 20:00 naar het Pastoraal Centrum Salvatorparochie, Rozenstraat 1. Iedereen is van harte welkom!