Rozenkransgebed voor de vrede

geloofsgemeenschap: Algemeengeloofsgemeenschap: Jacobus

De Nederlandse bisschoppen willen in 2018 samen met alle katholieken elke maand op een speciale dag de rozenkrans bidden met als intentie de vrede in de wereld. Iedere maand wordt in één van de bisdommen tijdens een bijzondere gelegenheid hiervoor gebeden. De bisschoppen roepen gelovigen op om mee te doen, ieder op zijn of haar eigen plek, alleen of met anderen tezamen. Het Aartsbisdom Utrecht is op 8 september de plek waar de rozenkrans wordt gebeden. Op 9 juni vond het gebed ook plaats in het aartsbisdom, toen in de H. Gerardus Majellakerk te Utrecht.

De R.-K. Kerk viert op deze dag het feest van Maria Geboorte. Kardinaal Eijk zal dan om 8.00 uur ‘s ochtends de Eucharistie vieren bij de Dienaressen van de Heilige Geest van de Altijddurende Aanbidding in het klooster Cenakel te Utrecht (St.-Willibrordusstraat 34). Aansluitend bidt hij samen met de zusters de rozenkrans voor de vrede.

Klooster Cenakel staat midden in de Utrechtse volkswijk Zuilen. In de St. Ludgerus Aanbiddingskapel (dagelijks open van 7.15-18.30 uur) komen de zusters vijf keer per dag samen voor respectievelijk het morgengebed (Lauden), de Eucharistie, het middaggebed (Sext), het namiddaggebed (Noon) en het avondgebed (Vespers). Gelovigen die dat willen, zijn welkom om deze gebedsmomenten mee te vieren. “De overige tijd van de dag is er altijd minstens een zuster, of iemand die hiervoor heeft ingeschreven, in aanbidding aanwezig bij het uitgestelde Allerheiligste. Ook voor deelname aan de aanbidding is iedereen van harte welkom,” aldus de zusters op hun website. Meer informatie: www.kloostercenakel.nl.

Wie zich daarvoor aanmeldt op www.rkkerk.nl/contact/sms-service ontvangt elke maand een sms’je namens de Bisschoppenconferentie als herinnering dat op die dag gebeden wordt voor de vrede en waar het gebed zal plaatsvinden.

De volgende dagen in 2018 waarop de rozenkrans tot intentie voor de vrede gebeden zal worden, zijn:

7 oktober – Gedachtenis Heilige Maagd Maria van de Rozenkrans

1 november – Hoogfeest Allerheiligen

8 december – Hoogfeest Onbevlekte Ontvangenis van de Heilige Maagd Maria