Rozenkrans op het Hoogfeest van St. Jozef

In 1917 riep Maria in Fatima (Portugal) 3 herderskinderen op om de rozenkrans te bidden voor de wereldvrede. In 2017 werd het 100-jarig jubileum van de verschijningen gevierd. In 2018 roepen de bisschoppen katholiek Nederland op om elke maand op een speciale dag de rozenkrans bidden voor de vrede in de wereld. Zij doen dat in navolging van pausen. In 2016 riep paus Franciscus delegaties uit vele Mariabedevaartsoorden op om zo vaak mogelijk de rozenkrans te bidden. In 2002 schreef paus Johannes Paulus II in zijn apostolische brief: “Het rozenkransgebed is eigenlijk ten diepste verbonden met Christus.” Welnu, 19 Maart is weer zulk een rozenkransdag. Mooi om dan ook eens het “Wees gegroet tot de heilige Jozef” te bidden:

Wees gegroet, Jozef, vol van genade. Jezus en Maria zijn met u.
Gezegend zijt gij boven alle mannen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw bruid.
Heilige Jozef, Bruidegom van Maria en Voedstervader van Jezus,
bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood.
Amen